Vertrouwenspersoon

Het bestuur van TPV De Dassenburcht hecht eraan een veilige sportomgeving te creëren voor alle leden, maar in het bijzonder voor onze jeugdleden.


Hieraan is vorm gegeven door:

  • het vaststellen van gedragsregels
  • het volgen van een aannamebeleid met betrekking tot vrijwilligers
  • het aanvragen van verklaring omtrent gedrag (VOG) voor bestuur en leden van de jeugdcommissie.
    Trainers en leden van het barbeheer hebben reeds een verklaring omtrent gedrag afgegeven aan het bestuur in het kader van hun overeenkomsten.
  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Wim Speth heeft zich bereid verklaard binnen de vereniging te functioneren als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Hij is te bereiken via telefoonnummer 045-4053849 en/of e-mail [email protected]

 

Relevante documenten (inzien en afdrukken via Dropbox):