Vertrouwenspersoon

Het bestuur van TPV De Dassenburcht hecht eraan een veilige sportomgeving te creƫren voor alle leden, maar in het bijzonder voor onze jeugdleden.


Hieraan is vorm gegeven door:

  • het vaststellen van gedragsregels
  • het volgen van een aannamebeleid met betrekking tot vrijwilligers
  • het aanvragen van verklaring omtrent gedrag (VOG) voor bestuur en leden van de jeugdcommissie.
    Trainers en leden van het barbeheer hebben reeds een verklaring omtrent gedrag afgegeven aan het bestuur in het kader van hun overeenkomsten.
  • het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

 

Gedragsregels / grensoverschrijdend gedrag

Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.

 

Vertrouwenspersoon

Gerrie Waagenaar heeft zich bereid verklaard binnen de vereniging te functioneren als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zij is te bereiken via  [email protected]

 

Documenten

Relevante documenten (deze kun je bekijken en afdrukken via Dropbox):