Historie

TPV De Dassenburcht is een tennis- en padelvereniging in Hulsberg, gemeente Beekdaelen.

De vereniging ontstond door de fusie van TC Hulsberg, LTC Nuth en LTC Wijnandsrade. Aan de ondertekening van de oprichtingsakte op 2 mei 2017 door de vertegenwoordigers van de ‘oude’ verenigingen ging een jarenlang fusieproces vooraf, dat in gang gezet werd door de toenmalige gemeente Nuth. Het doel van de fusie was het creëren van een toekomstbestendige vereniging voor de langere termijn.

De handtekeningen van
Hen Snackers (TC Hulsberg), Rob Laumen (LTC Wijnandsrade) en Hay Hendrikx (LTC Nuth) (v.l.n.r.)
zijn onder de oprichtingsakte van TPV De Dassenburcht gezet.


De ludieke naam van de nieuwe vereniging werd bedacht door de leden en verwijst naar de das die huist aan de rand van het terrein waar de vernieuwde accommodatie werd aangelegd. De das komt dan ook terug in het clublogo, evenals het geel van de tennis-/padelbal en het oranjerood van de gravelbanen.

In juli 2018 werd de vernieuwde accommodatie, met 8 tennisbanen en 2 padelbanen, in gebruik genomen.