Padeltoss

Wat houdt de padeltoss in?

De padeltoss is een activiteit waarbij de deelnemers in verschillende koppelsamenstellingen tegen elkaar spelen. De padeltoss is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, ongeacht hun padelniveau of -ervaring. We streven naar maximaal 12 deelnemers in de zomer en maximaal 8 deelnemers in de winter, zodat deelnemers niet lang naast de baan hoeven te wachten.

De padeltoss wordt gecoördineerd door een vrijwilliger, die eventueel zelf ook meespeelt. De aanwezige coördinator maakt een verdeling per baan, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Bij 4 spelers per baan kan een partijtje worden gespeeld. Bij 5 spelers per baan wordt na elke game een plek doorgedraaid. Na 30 tot 45 minuten, of na een x-aantal games, wordt er gewisseld in de samenstelling van de groepjes.

 

Doel van de padeltoss

Het doel van de padeltoss is vooral om leden en geïnteresseerden kennis te laten maken met de sport én met andere padelspelers, zodat ze eventueel ook buiten de padeltoss om eens met elkaar kunnen afspreken om samen te gaan padellen. Voor de leden die nog geen ervaring hebben opgedaan met padel, kom het vooral eens uitproberen!

 

Planning padeltoss

De vaste dag en tijd voor de padeltoss is zaterdag 11:30-13:00 uur, met mogelijke uitloop naar 13:30 uur. In competitieweken of in verband met andere clubactiviteiteiten kan daar echter van worden afgeweken (in dat geval wordt de gepland datum en tijd gemarkeerd met * in de onderstaande tabel). Hou daarom altijd de actuele planning op deze pagina in de gaten. 

DATUM/TIJD DOELGROEP COÖRDINATOR
Zaterdag 2 december 11:30-13:00 uur Gemengd Rob Laumen
Zaterdag 9 december 11:30-13:00 uur Gemengd Lonneke Schreurs
Zaterdag 16 december 11:30-13:00 uur Gemengd Ingrid Philippen
Zaterdag 23 december 11:30-13:00 uur Gemengd Marcel Moors
Zaterdag 30 december 11:30-13:00 uur GEEN TOSS

Het al dan niet doorgaan van een geplande padeltoss op de vermelde datums is onder voorbehoud van het aantal aangemelde deelnemers en de weersvoorspelling.

 

Introducés (niet-leden)

Het staat iedereen vrij om een of meer introducés mee te nemen naar de padeltoss, mits hun namen vooraf bij de aanmelding wordt doorgegeven. Introducés kunnen gratis gebruik maken van een racket van de vereniging.

Voor introducés is meedoen met de padeltoss de eerste keer gratis. Wil een introducé daarna vaker meedoen terwijl hij of zij (nog) geen lid is, dan kost het € 5,00 per keer. Introducékosten kunnen worden betaald via deze betaallink (plink/Mollie - koppeling met iDeal).

 

Aan- of afmelden

Je kunt je wekelijks opnieuw aanmelden door een mailtje te sturen naar [email protected]. Een mail naar dat adres wordt automatisch doorgestuurd naar alle coördinatoren van deze activiteit. Meld je daarom a.u.b. nooit via een ander mailadres (bijvoorbeeld  dat van een van de coördinatoren) aan.

Vermeld in je aanmeldingsmail a.u.b. de datum waarop je wil meedoen en de naam van eventuele introducés of andere leden die ook willen meedoen (indien van toepassing).

Om iedereen gelijke kansen te bieden, is het helaas niet mogelijk om je voor meerdere padeltossen op te geven of om je voor een padeltoss op een latere datum dan de eerstvolgende datum op te geven. Met andere woorden: je kunt je uitsluitend voor de eerstvolgende datum opgeven. Meld je tijdig aan, want vol = vol. Aanmeldingen die daarna nog worden ontvangen, komen op de reservelijst.

Let op: Heb je je aangemeld voor de padeltoss, maar kun je – om wat voor reden dan ook – toch niet meedoen, meld je dan a.u.b. ook af via [email protected]. Zo zorg je ervoor dat de coördinatoren op de hoogte zijn van je afwezigheid. Indien nodig kunnen zij dan iemand van de reservelijst benaderen om toch mee te doen, zodat we niet op een ongelijk aantal deelnemers uitkomen.