Lid worden

Voordat je je aanmeldt als lid

Lid worden van een vereniging brengt behalve hopelijk veel plezier ook verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is het tijdig en correct beëindigen van je doorlopende lidmaatschap.

De vereniging kent twee soorten lidmaatschappen:

 • een doorlopend lidmaatschap: een dergelijk lidmaatschap eindigt niet automatisch, maar wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Bijvoorbeeld: regulier lidmaatschap en competitielidmaatschap.
 • een niet-doorlopend lidmaatschap: een dergelijk lidmaatschap eindigt wel automatisch, namelijk bij het verstrijken van de vooraf vastgestelde periode. Bijvoorbeeld: Zomer Challenge-lidmaatschap (1 juli t/m 30 september) of winterlidmaatschap padel (1 oktober t/m 31 maart)

Een niet-doorlopend lidmaatschap hoef je dus niet actief te beëindigen, maar een doorlopend lidmaatschap wel. Dat betekent ook dat de verantwoordelijkheid om het lidmaatschap tijdig en correct te beëindigen bij het lid (of diens wettelijke vertegenwoordiger) ligt. Zeg je niet tijdig op, dan zijn daar mogelijk kosten aan verbonden. Op de pagina Lidmaatschap opzeggen lees je hoe je je lidmaatschap correct beëindigt en welke kosten aan niet-tijdige opzegging zijn verbonden.

 

Hoe kun je je aanmelden als lid

Lid worden van de vereniging is heel eenvoudig: je hoeft alleen maar het aanmeldformulier in te vullen en te versturen. Je gegevens komen dan automatisch terecht bij onze ledenadministrateur, die je aanmelding vervolgens verwerkt.

Lees a.u.b. eerst de onderstaande informatie voordat je het aanmeldformulier invult.

 

Pasfoto

Het aanmeldformulier bevat een knop waarmee je een digitale pasfoto kunt uploaden. Strikt genomen hoeft dit geen ‘officiële’ pasfoto te zijn; een portretfoto gemaakt met je smartphone is in principe ook prima, mits deze aan de onderstaande eisen voldoet.

De foto die je aanlevert komt vervolgens op je KNLTB-ledenpas te staan. Desgewenst kun je later altijd nog een andere foto doorgeven via de ClubApp of Mijn TPV De Dassenburcht. Houd er dus wel rekening mee dat je foto aan de onderstaande kwaliteitseisen moet voldoen en dat leden niet meer automatisch jaarlijks een nieuwe KNLTB-ledenpas ontvangen.

Kwaliteitseisen
De digitale pasfoto op de ledenpas dient aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen:

- Het bestandstype moet JPG zijn;
- De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn;
- Het formaat moet minstens 300 bij 400 pixels zijn.

Heb je geen gescande pasfoto, maak dan een geschikte selfie of portretfoto met je smartphone.

Een foto moet tevens aan de volgende algemene voorwaarden voldoen:

 • De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn;
 • Het formaat moet ten minste 300 bij 400 pixels zijn;
 • De foto moet het lid voorstellen;
 • Alleen (het bovenste deel van) de romp en het gehele hoofd van het lid mag op de foto staan
 • Er mogen behalve het lid geen andere personen in de foto aanwezig zijn;
 • De foto moet recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • Het hoofd moet volledig op de foto staan;
 • De breedte van het hoofd op de foto moet ongeveer tweederde van de fotobreedte zijn;
 • Op de foto moeten beide ogen zichtbaar zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen; het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd moet onbedekt zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Als het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn.

Heb je geen digitale pasfoto?

In dat geval kun je ook een geprinte versie (met je naam op de achterkant!) aanleveren door deze op te sturen naar of in de brievenbus te deponeren op het volgende adres:

TPV De Dassenburcht
T.a.v. Ledenadministratie
Jan Maenenstraat 33
6363 AG Wijnandsrade

Vragen of opmerkingen?

Bij vragen of opmerkingen omtrent je aanmelding kun je altijd contact opnemen met de ledenadministrateur via e-mail: [email protected].