Contributie 2020

Contributieregeling nieuwe leden

Lidmaatschapscategorie

Aanmelding

voor 15 juli

Aanmelding

op of na 15 juli

Aanmelding

op of na 1 september

Regulier lidmaatschap junior t/m 12 jaar

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

Regulier lidmaatschap junior 13 t/m 17 jaar

€ 50,00

(= € 10,00 korting)

€ 40,00

(= € 20,00 korting)

€ 40,00

(= € 20,00 korting)

Regulier lidmaatschap senior 18 t/m 23 jaar

€ 60,00

(= € 20,00 korting)

€ 40,00

(= € 40,00 korting)

€ 40,00

(= € 40,00 korting)

Regulier lidmaatschap senior 24 jaar en ouder

€ 100,00

(= € 25,00 korting)

€ 70,00

(= € 55,00 korting)

€ 50,00

(= € 75,00 korting)

Competitielidmaatschap (tennis/padel)

 

Zie onderstaand.

 

Voorwaarde: De in deze tabel genoemde bedragen gelden alleen voor personen die niet eerder of langer dan 3 jaar geleden lid zijn geweest van TPV De Dassenburcht. 

 

Contributieregeling bestaande leden

Lidmaatschapsvorm Tarief
Erelidmaatschap € 0,00
Steunend lidmaatschap € 30,00
Regulier lidmaatschap junior t/m 12 jaar € 40,00
Regulier lidmaatschap junior 13 t/m 17 jaar € 60,00
Regulier lidmaatschap senior 18 t/m 23 jaar € 80,00
Regulier lidmaatschap senior 24 jaar en ouder € 125,00
Winterlidmaatschap padel (02 okt - 31 mrt)* € 65,00
Competitielidmaatschap (tennis/padel) Zie onderstaand

* = GEEN doorlopend lidmaatschap, in tegenstelling tot de overige lidmaatschappen.

Voor het reguliere lidmaatschap geldt dat de leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar leidend is als criterium voor de hoogte van de toepasselijke contributie (dit bedrag is inclusief de bondscontributie: het bedrag per lid dat de vereniging afdraagt aan de KNLTB).

TPV De Dassenburcht kent geen gezinslidmaatschap en studentenlidmaatschap meer; deze lidmaatschapsvormen zijn afgeschaft in 2017.

Met het reguliere lidmaatschap mogen leden zowel tennis (van 1 april tot half november) als padel (het hele jaar door) spelen.

Let op: Wil je padelcompetitie of -toernooien gaan spelen, dan moet je een ‘officieel’ padellidmaatschap aanvragen via de ledenadministratie, zodat je een padelspeelsterkte krijgt toegekend door de KNLTB.

 

Competitielidmaatschap (tennis/padel)

Junior € 25,00*
Senior Tennis € 60,00 / Padel € 50,00*

*Per competitieperiode (voorjaar/najaar). Wil je voorjaars- én najaarscompetitie spelen, dan is een regulier lidmaatschap voordeliger, want dan kun je ook buiten de competitieperioden gebruikmaken van de banen.

Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TPV De Dassenburcht te kunnen aanvullen met spelers van andere verenigingen, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Voor het competitielidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  • Competitieleden zijn leden die primair lid zijn van een andere tennis-/padelvereniging en die alleen competitie spelen voor onze vereniging.
  • Competitieleden mogen alleen tijdens de competitieperiode waarvoor ze een competitielidmaatschap hebben afgesloten gebruik maken van de faciliteiten van TPV De Dassenburcht.
  • Wil je zowel voorjaar- als najaarscompetitie spelen als competitielid, dan betaal je dus twee keer de kosten van het competitielidmaatschap. In dat geval is het gunstiger om een regulier lidmaatschap aan te vragen, aangezien je dan het hele seizoen gebruik kunt maken van de faciliteiten van TPV De Dassenburcht.
  • Competitieleden dienen na de competitieperiode waarvoor ze een competitielidmaatschap hebben afgesloten hun KNLTB-ledenpas van TPV De Dassenburcht in te leveren bij de ledenadministratie. Hiermee geven ze aan hun competitielidmaatschap te beëindigen.
  • Competitieleden die ervoor kiezen om hun KNLTB-ledenpas van TPV De Dassenburcht niet in te leveren bij de ledenadministratie, maar te behouden, geven hiermee impliciet aan akkoord te gaan met de stilzwijgende verlenging van hun competitielidmaatschap. Dat betekent dat ze volgend jaar dus automatisch weer een factuur ontvangen van TPV De Dassenburcht. Wil je dat niet, meld je dan a.u.b. tijdig af bij de ledenadministratie!
  • Als ze dat willen, kunnen competitieleden hun competitielidmaatschap op elk moment laten omzetten naar een regulier lidmaatschap. In dat geval zullen de reeds betaalde kosten voor het competitielidmaatschap in mindering worden gebracht op de kosten voor het reguliere lidmaatschap.

 

Introducés

Het is leden uiteraard toegestaan om met een of meer introducés te gaan tennissen of padellen, mits daarbij de regels van ons introducébeleid worden nageleefd.