Mijn TPV De Dassenburcht

Via de knop ‘Mijn Club’ rechtsboven in het scherm of via deze link kom je in het inlogscherm van ‘Mijn TPV De Dassenburcht’, waar je kunt inloggen met je bondsnummer en je wachtwoord.

 • Weet je je bondsnummer niet? Kijk dan op je KNLTB-ledenpas of zoek jezelf via mijnknltb.toernooi.nl > Spelers. Lukt het je niet om te achterhalen wat je bondsnummer is, stuur dan een mailtje naar de ledenadministrateur om je bondsnummer op te vragen.
 • Weet je je wachtwoord niet? Klik dan op de knop ‘Wachtwoord vergeten?’. Je krijgt dan een mailtje op je e-mailadres dat in de ledenadministratie staat met een link om je wachtwoord te resetten. Als je op die link in de mail klikt, opent er een webpagina waar je je nieuwe wachtwoord zelf kunt instellen. Wanneer je dat hebt gedaan, zou je (weer) moeten kunnen inloggen. Vergeet niet je nieuwe wachtwoord te noteren voor later gebruik.

Wat kun je in Mijn TPV De Dassenburcht?

In Mijn TPV De Dassenburcht zie je vijf tabbladen:

 • Mijn agenda: hier staan je geplande baanreserveringen en bardiensten (niet van toepassing voor onze leden, aangezien het kantinebeheer is uitbesteed)
 • Baan afhangen: hier kun je een tennis-/padelbaan reserveren
 • Ledenlijst: hier staat de ledenlijst van de vereniging, met namen, bondsnummers, e-mailadressen en telefoonnummers.
  Privacy: Wil je niet dat je telefoonnummer en/of e-mailadres zichtbaar is voor je clubgenoten, dan kun je dit aangeven op het tabblad ‘Mijn profiel’ door de betreffende gegevens te bewerken (op het potloodsymbool klikken en het vakje ‘Geheim’ aankruisen).
 • Laddercompetities: hier staan eventuele laddercompetities die vereniging organiseert.
 • Mijn profiel: hier staan je foto en je contactgegevens zoals ze in de ledenadministratie staan. Je telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) kun je hier wijzigen. Wil je een van andere gegevens laten aanpassen, stuur dan een mailtje naar de ledenadministrateur met je wijzigingsverzoek.

Let op: De foto op het tabblad ‘Mijn profiel’ is de foto die op je KNLTB-ledenpas staat (of komt te staan als je 'm wijzigt). Als je de foto wijzigt, wordt er een wijzigingsverzoek naar de ledenadministratie gestuurd. Je foto dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, anders wordt deze afgekeurd.

 • De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn;
 • Het formaat moet ten minste 300 bij 400 pixels zijn;
 • De foto moet het lid voorstellen;
 • Alleen (het bovenste deel van) de romp en het gehele hoofd van het lid mag op de foto staan
 • Er mogen behalve het lid geen andere personen in de foto aanwezig zijn;
 • De foto moet recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto moet recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • Het hoofd moet volledig op de foto staan;
 • De breedte van het hoofd op de foto moet ongeveer tweederde van de fotobreedte zijn;
 • Op de foto moeten beide ogen zichtbaar zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen; het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het hoofd moet onbedekt zijn, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hier tegen verzetten. Als het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn.