Padelbaan reserveren

Handig om te weten

  • Je kunt maximaal 180 uur (= 7,5 dag) van tevoren een baan reserveren via de ClubApp of Mijn TPV De Dassenburcht. Voorbeeld: Wil je op woensdagavond om 20:00 uur spelen, dan kun je de woensdag ervoor vanaf 08:00 uur een baan boeken – eerder niet.
  • Er moet minstens 60 minuten tussen twee baanreserveringen op dezelfde dag zitten (met andere woorden: je kunt geen twee opeenvolgende reserveringen maken).
  • Is er na afloop van het gereserveerde tijdvak geen aansluitende baanreservering, dan mag je gerust langer doorspelen, eventueel tot de baan door andere leden wordt ‘geclaimd’ op basis van hun reservering.

Richtlijnen die gelden voor alle leden

TPV De Dassenburcht hanteert de volgende regels voor leden die gaan padellen.

1. Reserveer een baan

Je bent verplicht een baan te reserveren als je gaat spelen. Dat kan op twee manieren:

  1. Via de KNLTB ClubApp (zie hier voor instructies)
  2. Via Mijn TPV De Dassenburcht (zie hier voor instructies)

Stapsgewijze instructies voor het boeken en bevestigen van een baan vind je tevens in dit beknopte instructiedocument.

2. Bevestig je baanreservering op het park

Bevestig a.u.b. altijd de boeking op het digitale afhangbord in het clubgebouw voordat je gaat spelen. Dit hoeft slechts één persoon te doen die op de boeking staat en dat hoeft niet per se degene te zijn die boeking heeft gemaakt. Je leest hier meer over op de pagina Afhangbord.

Je kunt je baanreservering tot één minuut voor de aanvangstijd van je boeking bevestigen op het afhangbord. Ben je te laat of vergeet je de baanreservering te bevestigen op het afhangbord, dan wordt deze automatisch uit het systeem verwijderd en heb je geen recht om op de baan te staan. De baan komt dan weer vrij in het systeem.

3. Zorg dat je boeking overeenstemt met de werkelijkheid

Zorg dat de spelers die op de baan staan overeenkomen met de spelers die in de baanreservering staan. Het is NIET toegestaan om ‘oneigenlijke’ reserveringen te maken (bijv. door personen op je boeking te zetten waarvan je op voorhand al weet dat ze dan niet zullen meespelen). Je kunt een eerder gemaakte baanreservering wijzigen via de KNLTB ClubApp of Mijn TPV De Dassenburcht.

Je mag een of meer introducés laten meespelen, mits je het introducébeleid volgt. Het is uitdrukkelijk verboden om het introducébeleid te omzeilen door bestaande leden in plaats van introducés op je baanreservering te zetten.

4. Annuleer je boeking als je niet gaat spelen

Ga je – om wat voor reden dan ook – toch niet spelen op de gereserveerde datum en tijd, annuleer je baanreservering dan via de KNLTB ClubApp of Mijn TPV De Dassenburcht, zodat de baan weer vrij komt voor andere leden.

5. Veeg na het spelen de baan

Veeg na het spelen de baan met de borstel die aan het hek hangt. Dit is nodig om het ingestrooide zand omhoog te halen en mosvorming te voorkomen.

6. Laat de baanverlichting niet onnodig branden

Je kunt zelf de baanverlichting aan- en uitmaken. Ga je als laatste van de baan en brandt de baanverlichting op jouw baan, maak dan de baanverlichting uit, ook al heb je deze niet zelf aangemaakt. Ga er niet vanuit dat iemand anders dit wel voor je doet (bijv. de barman). Laat de baanverlichting nooit onnodig branden! Om 23:00 uur moet sowieso de baanverlichting uit in verband met de omwonenden.

 

Extra aandachtspunten

 

Padelbanen kunnen uitsluitend met 4 personen wordt geboekt

In verband met de hoge bezettingsgraad van de padelbanen, met name doordeweeks in de avonduren, heeft het bestuur besloten dat de padelbanen uitsluitend met 4 personen kunnen worden gereserveerd.

Mensen die nieuw zijn bij de vereniging en nog weinig of geen andere leden kennen om mee te spelen, willen we een aantal alternatieven aanreiken om toch te kunnen padellen:

  • Wil je gaan spelen, maar kom je 1 of 2 spelers tekort om een boeking te maken, dan kun je een oproepje plaatsen in de WhatsApp-groep voor padelspelers.
  • Je kunt één of meer introducés aan je boeking toevoegen, maar volg dan wel de regels van ons introducébeleid.
  • Meld je aan voor padel-les. Daar leer je ook andere leden kennen, met wie je dan ook eens recreatief kunt gaan spelen.
  • Neem deel aan de interne competitie van de vereniging (als er op dat moment een interne competitie loopt). Omdat teams op sterkte worden ingedeeld kunnen ook nieuwe leden deelnemen aan deze flexcompetitie. Ook na de startdatum kun je je nog aanmelden om later in te stromen.
  • Neem deel aan de wekelijkse padeltoss.

Bloktijden

Een tweede maatregel die werd genomen om een eerlijker en efficiënter gebruik van de padelbanen te stimuleren, is de instelling van bloktijden. Dat zijn vaste reserveringstijdvakken waar niet van kan worden afgeweken:

Overdag Avond
08:00 - 09:00 uur 18:00 - 19:00 uur
09:00 - 10:30 uur 19:00 - 20:00 uur
10:30 - 12:00 uur 20:00 - 21:00 uur
12:00 - 13:30 uur 21:00 - 22:00 uur
13:30 - 15:00 uur 22:00 - 23:00 uur
15:00 - 16:30 uur  
16:30 - 18:00 uur  

De bovenstaande tijdvakken gelden zowel doordeweeks als in het weekend.

Langere speelduur overdag

Om enigszins tegemoet te komen aan de wens van veel padelspelers om langer dan 60 minuten te kunnen spelen, is ervoor gekozen om in de daluren een reserveringsduur van 90 minuten mogelijk te maken.

 

Niet-leden

Niet-leden kunnen een padelbaan reserveren bij TPV De Dassenburcht via het Meet & Play-platform van de KNLTB. Meer informatie daarover vind je op de pagina Padelbaan huren.