Park- en baanreglement

Opening en sluiting van het seizoen en de banen

Artikel 1
De opening van de tennisbanen is omstreeks 1 april. De sluiting is omstreeks 15 november, afhankelijk van de weersomstandigheden. De padelbanen zijn, mits de weersomstandigheden het toelaten, het hele jaar geopend.

Artikel 2
De banen zijn elke dag bespeelbaar vanaf 8.00 uur tot 23.00 uur.

Artikel 3
De kleedkamers zijn te openen met een code. De openingstijden van de kantine worden vastgesteld door het bestuur in overleg met de beheerder.

Algemene regels

Artikel 4
De banen mogen alleen gebruikt worden door leden en introducees en mensen die een baan gereserveerd hebben via Meet&Play tijdens de openingsuren van het park.

Artikel 5
Het gebruik van de kleedkamers is voor eigen risico. 

Artikel 6
Na gebruik dient iedere gebruiker de kantine/banen/kleedruimte en terras ordelijk achter te laten en de gebruikte spullen op te ruimen. Afval wordt gescheiden in plastic en restafval in de daarvoor bedoelde afvalbakken. Mochten de prullenbakken te vol zijn, dan meldt de speler dat aan de beheerder.

Artikel 7
Het schoonmaken van de tennis- en padelschoenen moet gebeuren vóór het betreden van het terras. De kantine mag niet betreden worden met tennis- en padelschoenen (overhoesjes gebruiken).

Artikel 8
Sporttassen worden geplaatst op de daarvoor bestemde plaats. Laat sporttassen niet rondslingeren op het terras of in de kantine en zorg dat kantinepersoneel/spelers/bezoekers ongehinderd kunnen doorlopen zulks om gevaar op struikelen te voorkomen, dit geldt zeker tijdens de competitie periode.

Artikel 9
De kantine is rookvrij en gedurende jeugdactiviteiten is roken op het hele park niet toegestaan, dit geldt voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten. Wanneer er geen sprake is van een jeugdactiviteit geldt dit alleen voor de kantine.
Peuken behoren in de asbakken. 

Artikel 10
De banen mogen alleen betreden worden met tennis- c.q. padelschoenen en in gepaste sportkleding. Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. 

Artikel 11
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Baanreglement

Artikel 12
Je reserveert de banen met de KNLTB-app en bevestigt vóór het spelen via het KNLTB-afhangsysteem.

Artikel 13
Na gebruik van de baan moet de baan geveegd worden. Bij tennis is dat altijd zo, bij padel alleen als het zand op de baan droog is. Sleepnetten dienen opgehangen te worden aan de haken. Ontstane kuilen op de tennisbanen dienen direct gedicht te worden.

Artikel 14
Voor tennis is de maximale speelduur een uur bij een dubbelspel en 45 minuten bij enkelspel. Het afhangsysteem geeft de aanvangstijd, speeltijd en baan aan.
De speelduur bij padel (4 personen) is tot 18.00 uur anderhalf uur en vanaf 18.00 uur een uur.

Artikel 15
De verlichting van de banen dient economisch benut te worden. Om 23.00 uur gaat alle baanverlichting uit en mag en kan niet meer gespeeld worden. 
Alle leden zien er op toe dat er geen onnodig energieverbruik plaatsvindt. Bij 2 banen in gebruik, verlichting op één blok van 2 banen. Bij 3 banen twee blokken etc.

Artikel 16
Bij volledige bezetting van de banen mogen basisschoolleerlingen een baan reserveren tot 20.00 uur.

Artikel 17
Leden kunnen introducés meenemen als zij zelf ook deelnemen. Zie de introducéregeling op de website.

Artikel 18
Voor de competitiewedstrijden is er voor elk team minimaal een baan beschikbaar. De VCL neemt alle beslissingen over de baanverdeling. Competitiewedstrijden hebben voorrang ten opzichte van lessen en recreanten. 

Artikel 19
Met behulp van het reserveringssysteem zullen de banen voor de training wisselend gereserveerd worden.
De coördinator tennis/padel neemt de beslissing betreffende de baanverdeling. Tennis- en padellessen hebben voorrang ten opzichte van recreanten. Lessen mogen alleen gegeven worden door een tennis-/padelleraar die een overeenkomst met de vereniging heeft.

Artikel 20
Geplande clubactiviteiten worden uiterlijk één week van tevoren gepubliceerd op de website. De organisatie van een activiteit zorgt ervoor dat er in principe banen voor vrij spelen beschikbaar zijn. Bij een groot aantal deelnemers kan het echter noodzakelijk zijn om ook deze banen te gebruiken. Dit is dan inzichtelijk op het afhangsysteem.

Artikel 21
Toezicht op het correct gebruik van de banen vindt plaats door het bestuur en de leden onderling.

Artikel 22
Op het park is er sprake van cameratoezicht ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen van TPV de Dassenburcht.

Artikel 23
Het Park- en Baanreglement kan te allen tijde bijgesteld worden door het bestuur.

 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV) op 11 april 2024