Park- en baanreglement

[artikel 14 en 17 zijn in 2020 aangepast]

Opening en sluiting van het seizoen

Artikel 1
De opening van de banen is omstreeks 1 april. De sluiting is omstreeks 15 november, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Artikel 2
Tijdens het seizoen zijn de banen elke dag bespeelbaar vanaf 7.00 uur (zonsopgang) tot omstreeks 23.00 uur.

Artikel 3
De kleedkamers zijn niet eerder open dan 10.00 uur. De openingstijden van de kantine worden vastgesteld door het bestuur in overleg met de beheerder.

Algemene regels

Artikel 4
De banen mogen alleen gebruikt worden door betalende leden met een geldig bondspasje tijdens de openingsuren van het tennispark.

Artikel 5
Het gebruik van de kleedkamers is voor eigen risico. Iedere gebruiker heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen schade wordt aangericht aan het park en de eigendommen van de vereniging, andere leden en bezoekers.

Artikel 6
Na gebruik dient iedere gebruiker de kantine/banen/kleedruimte en terras ordelijk achter te laten en de gebruikte spullen op te ruimen.

Artikel 7
Het schoonmaken van de tennisschoenen moet gebeuren vóór het betreden van terras en kantine.

Artikel 8
Tennistassen worden bij voorkeur geplaatst op de daarvoor bestemde rekken.

Artikel 9
Roken in de kantine en gedurende jeugdactiviteiten is niet toegestaan.
Peuken behoren in de asbakken. Afval wordt gescheiden in plastic en restafval in de daarvoor bedoelde afvalbakken.

Artikel 10
De banen mogen alleen betreden worden met tennis- c.q. padelschoenen en in gepaste sportkleding. Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan.

Artikel 11
In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Baanreglement

Artikel 12
Het reserveren van banen kan alleen met een geldige KNLTB-ledenpas en via het KNLTB-afhangsysteem.

Artikel 13
Na gebruik van de baan moet de baan geveegd worden. Sleepnetten dienen opgehangen te worden aan de haken. Ontstane kuilen dienen direct gedicht te worden.

Artikel 14
De maximale speelduur is een uur bij een dubbelspel en 45 minuten bij enkelspel. Het afhangsysteem geeft de aanvangstijd, speeltijd en baan aan.

Artikel 15
De verlichting van de banen dient economisch benut te worden.
Alle leden zien er op toe dat er geen onnodig energieverbruik plaatsvindt. Bij 2 banen in gebruik, verlichting op een blok van 2 banen. Bij 3 banen twee blokken etc.

Artikel 16
Bij volledige bezetting van de banen mogen basisschoolleerlingen een baan reserveren tot 20.00 uur.

Artikel 17
Leden kunnen introducé’s meenemen als zij zelf ook deelnemen. Met ingang van 2020 geldt bij wijze van proef een nieuwe introducéregeling.

Artikel 18
Voor de competitiewedstrijden is er voor elk team minimaal een baan beschikbaar. De VCL neemt alle beslissingen over de baanverdeling. Competitiewedstrijden hebben voorrang ten opzichte van lessen en recreanten.

Artikel 19
Alle banen zijn beschikbaar voor lessen. De technische commissie neemt de beslissing betreffende de baanverdeling. Tennislessen hebben voorrang ten opzichte van recreanten. Lessen mogen alleen gegeven worden door een door de vereniging gecontracteerde tennisleraar.

Artikel 20
Geplande clubactiviteiten worden uiterlijk één week van tevoren gepubliceerd op de website. De commissies zorgen ervoor dat er in principe banen voor vrij spelen beschikbaar zijn. Bij een groot aantal deelnemers kan het echter noodzakelijk zijn om ook deze banen te gebruiken. Dit is inzichtelijk op het afhangsysteem.

Artikel 21
Alle (tennis-/padel-/oefen-)banen dienen na gebruik opgeruimd te worden en afval dient in de afvalbakken gedeponeerd te worden.

Artikel 22
Toezicht op het correct gebruik van de banen vindt plaats door het bestuur.

Artikel 23
Het baanreglement kan te allen tijde bijgesteld worden door het bestuur.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering (ALV) op 20 maart 2018