Lidmaatschappen

TPV De Dassenburcht kent momenteel zes verschillende lidmaatschapsvormen:

A) Regulier lidmaatschap.

B) Competitielidmaatschap.

C) Steunend lidmaatschap.

D) Erelidmaatschap.

E) Winterlidmaatschap padel (02 oktober - 31 maart).

F) Zomer Challenge-lidmaatschap (01 juli - 30 september).

De hoogte van de contributie behorend bij elke lidmaatschapsvorm vind je op de pagina Contributie. Bij vragen over het lidmaatschap kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie.

 

Meer info over de lidmaatschapsvormen

Ad. A – Regulier lidmaatschap.

Dit is het normale lidmaatschap van de vereniging, dat van 01 januari t/m 31 december loopt. Met dit lidmaatschap kan een lid onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten (d.w.z. van de padelbanen het hele jaar en van de tennisbanen vanaf de seizoensopening omstreeks 01 april tot en met pakweg 15 november (einde najaarscompetitie)). Met het reguliere lidmaatschap kun je uiteraard ook competitie spelen – daarvoor hoef je dus geen competitielidmaatschap aan te vragen! Bij het reguliere lidmaatschap is de hoogte van de contributie gerelateerd aan de leeftijdscategorie van het lid. We onderscheiden vier leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar, 18 t/m 23 jaar en 24 jaar en ouder).

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. B – Competitielidmaatschap.

Het competitielidmaatschap is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TPV De Dassenburcht te kunnen aanvullen met spelers van andere (tennis- of padel-)verenigingen, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie. Voor het competitielidmaatschap geldt een aantal voorwaarden c.q. beperkingen (zie de pagina Contributie). 

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. C – Steunend lidmaatschap.

Naast actieve leden verwelkomt TPV De Dassenburcht ook graag steunende leden. Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die niet (meer) actief tennissen (bijvoorbeeld wegens blessures, ziekte of andere redenen), maar die de vereniging wel willen (blijven) steunen met een kleine jaarlijkse bijdrage. Een regulier lidmaatschap kan indien gewenst worden omgezet in een steunend lidmaatschap.

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. D – Erelidmaatschap.

Erelid wordt men uitsluitend wegens bijzondere verdiensten na een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. E – Winterlidmaatschap padel (02 oktober - 31 maart).

Dit lidmaatschap is bedoeld voor personen die geen regulier lidmaatschap bij TPV De Dassenburcht hebben, maar wel in de winterperiode willen komen padellen op ons park.

Omdat de KNLTB 1 februari en 1 oktober hanteert als peildatums voor het ledenaantal waarop de afdracht van de vereniging aan de bond is gebaseerd, gaat dit lidmaatschap in op 2 oktober.

Per najaar 2020 is dit lidmaatschap is een clublidmaatschap én bondslidmaatschap. Je ontvangt dus KNLTB-ledenpas, die je nodig hebt om je baanreservering te bevestigen op het digitale afhangbord, om de baanverlichting aan te maken of toegang te krijgen tot de kleed- en toiletruimten.

Dit is geen doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt automatisch na het verstrijken van de desbetreffende periode).

Wil je na de automatische beëindiging van dit lidmaatschap op 31 maart ook na 1 april blijven padellen op onze accommodatie, dan dien je een regulier lidmaatschap af te sluiten, dat loopt tot het einde van het kalenderjaar.

Wil je het winterlidmaatschap niet opvolgen met een regulier lidmaatschap, maar wil je de volgende winter nogmaals het verkorte winterlidmaatschap afsluiten, dan moet je je opnieuw aanmelden voor een winterlidmaatschap padel.

In beide gevallen hoef je dan niet weer het aanmeldformulier in te vullen; een mailtje naar de ledenadministrateur is in principe voldoende, omdat je toch al als oud-lid in de ledenadministratie staat.

 

Ad. F – Zomer Challenge-lidmaatschap

Het Zomer Challenge-lidmaatschap is een compact lidmaatschap waarmee je vrij kunt tennissen of padellen bij TPV De Dassenburcht in de maanden juli, augustus en september.

Dit lidmaatschap is een clublidmaatschap én een bondslidmaatschap. Je ontvangt dus wel een KNLTB-ledenpas, die je nodig hebt om je baanreservering te bevestigen op het digitale afhangbord, om de baanverlichting aan te maken of toegang te krijgen tot de kleed- en toiletruimten wanneer de kantine is gesloten.

Dit is geen doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt automatisch na het verstrijken van de desbetreffende periode).

Wil je volgend jaar weer dit lidmaatschap afsluiten (of een ander lidmaatschap aanvragen), dan moet je je opnieuw aanmelden. Je hoeft dan niet weer het aanmeldformulier in te vullen; een mailtje naar de ledenadministrateur is in principe voldoende, omdat je toch al als oud-lid in de ledenadministratie staat.

 

Bondslidmaatschap, clublidmaatschap of beide?

Voor het reguliere lidmaatschap, het competitielidmaatschap en het winterlidmaatschap padel betaalt het lid zowel clubcontributie als bondscontributie. De bondscontributie is in het bedrag van de clubcontributie opgenomen. Omdat TPV De Dassenburcht voor elk bondslid een bedrag afdraagt aan de KNLTB wordt dit doorberekend aan het lid.

Ben je lid van twee of meer (tennis-/padel)verenigingen, dan betaal je momenteel bij elk van die verenigingen bondscontributie, ook al kun je in principe natuurlijk maar één keer lid zijn van de bond. Wellicht gaat dit op termijn veranderen.

Voor het steunend lidmaatschap en erelidmaatschap betaalt het lid uitsluitend clubcontributie en geen bondscontributie. Personen met enkel een clublidmaatschap ontvangen dan ook geen KNLTB-ledenpas.

 

Studentenlidmaatschap

TPV De Dassenburcht heeft geen studentenlidmaatschap.

 

Gezinslidmaatschap

TPV De Dassenburcht heeft geen gezinslidmaatschap.