Lidmaatschappen

TPV De Dassenburcht kent momenteel zes verschillende lidmaatschapsvormen:

A) Regulier lidmaatschap.

B) Competitielidmaatschap.

C) Steunend lidmaatschap.

D) Erelidmaatschap.

E) Winterlidmaatschap padel (02 oktober - 31 maart).

F) Zomer Challenge-lidmaatschap (01 juli - 30 september).

De hoogte van de contributie behorend bij elk lidmaatschap vind je op de pagina Contributie. Bij vragen over het lidmaatschap kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie. Onze ledenadministrateur verschaft je graag meer informatie.

 

Meer info over de lidmaatschappen

Ad. A – Regulier lidmaatschap.

Dit is het gebruikelijke, volwaardige lidmaatschap van de vereniging, dat van 01 januari t/m 31 december loopt. Met dit lidmaatschap kun je als lid onbeperkt gebruik maken van onze faciliteiten:

  • De padelbanen zijn in principe het hele jaar geopend en bespeelbaar (behalve bij ongunstige weerstomstandigheden zoals langdurige vorst en opdooi)
  • De tennisbanen worden geopend omstreeks 1 april en blijven dan open tot de eerste periode van nachtvorst in het najaar (vaak november/december).

Het reguliere lidmaatschap omvat zowel tennis als padel. We hebben dus geen afzonderlijk lidmaatschap voor tennis of padel. Aan jou de keus welke sport je bij ons wilt beoefenen – beide mag natuurlijk ook!

Bij het reguliere lidmaatschap is de hoogte van de contributie gerelateerd aan de leeftijdscategorie van het lid. We onderscheiden vier leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar, 18 t/m 23 jaar en 24 jaar en ouder). Zie de pagina Contributie voor de actuele bedragen.

Met het reguliere lidmaatschap kun je uiteraard ook competitie spelen – daarvoor hoef je geen competitielidmaatschap aan te vragen! 

Dit is een doorlopend lidmaatschap dat jaarlijks op 1 januari automatisch en stilzwijgend (d.w.z. zonder voorafgaande kennisgeving) wordt verlengd. Omdat het niet automatisch eindigt, is het belangrijk om kennis te nemen van onze regels omtrent beëindiging van het lidmaatschap. Wil je opzeggen, doe dat dan tijdig om kosten te voorkomen! Zie hier voor meer informatie.

 

Ad. B – Competitielidmaatschap.

Het competitielidmaatschap is een beperkt, kortlopend lidmaatschap en is in het leven geroepen om niet-voltallige competitieteams bestaande uit leden van TPV De Dassenburcht te kunnen aanvullen met spelers van andere (tennis- of padel-)verenigingen, zodat deze teams toch kunnen deelnemen aan de competitie.

Voor het competitielidmaatschap geldt een aantal voorwaarden c.q. beperkingen:

  • Competitieleden zijn leden die primair lid zijn van een andere tennis-/padelvereniging en die alleen competitie spelen voor onze vereniging.
  • Competitieleden mogen alleen tijdens de competitieperiode waarvoor ze een competitielidmaatschap hebben afgesloten gebruikmaken van de faciliteiten van TPV De Dassenburcht. 
  • Een competitielidmaatschap geldt voor één competitieperiode. Wil je als competitielid bijvoorbeeld aan de voorjaars- en de najaarscompetitie deelnemen, dan dien je dus twee keer een competitielidmaatschap af te sluiten via de ledenadministratie.

Tot en met 2021 was het competitielidmaatschap een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch), maar sinds 2022 niet meer. Tegenwoordig eindigt het competitielidmaatschap automatisch na de competitieperiode waarvoor je het lidmaatschap hebt afgesloten (m.a.w. je hoeft dit type lidmaatschap niet meer actief op te zeggen via de ledenadministratie).

 

Ad. C – Steunend lidmaatschap.

Naast actieve leden verwelkomt TPV De Dassenburcht ook graag steunende leden. Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden die niet (meer) actief sporten (bijvoorbeeld wegens blessures, ziekte of andere redenen), maar die de vereniging wel willen (blijven) steunen met een kleine jaarlijkse bijdrage. Een regulier lidmaatschap kan indien gewenst worden omgezet in een steunend lidmaatschap.

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. D – Erelidmaatschap.

Erelid wordt men uitsluitend wegens bijzondere verdiensten na een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 

Dit is een doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt niet automatisch).

 

Ad. E – Winterlidmaatschap padel (02 oktober - 31 maart).

Dit lidmaatschap is bedoeld voor personen die geen regulier lidmaatschap bij TPV De Dassenburcht hebben, maar wel in de winterperiode padel willen spelen op onze accommodatie.

Omdat de KNLTB 1 februari en 1 oktober hanteert als peildatums voor het ledenaantal waarop de afdracht van de vereniging aan de bond is gebaseerd, gaat dit lidmaatschap in op 2 oktober.

Dit lidmaatschap is een clublidmaatschap én bondslidmaatschap. Je ontvangt een KNLTB-ledenpas, die je nodig hebt om je baanreserveringen te bevestigen op het digitale afhangbord, de baanverlichting aan en uit te kunnen maken of toegang te krijgen tot de kleed- en toiletruimten wanneer de kantine is gesloten.

Dit is geen doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt automatisch na het verstrijken van de desbetreffende periode).

Wil je na de automatische beëindiging van dit lidmaatschap op 31 maart ook vanaf 1 april padel blijven spelen op onze accommodatie, dan dien je een regulier lidmaatschap (zie boven) af te sluiten. Je krijgt dan wel korting op de contributie voor het reguliere lidmaatschap omdat je al voor een paar maanden van het verenigingsjaar (kalenderjaar) hebt betaald. Wil je je huidige winterlidmaatschap echter niet opvolgen met een regulier lidmaatschap, maar wil je de volgende winter toch opnieuw het verkorte winterlidmaatschap afsluiten, dan moet je je weer aanmelden voor een winterlidmaatschap padel. 

In beide gevallen hoef je dan niet weer het aanmeldformulier voor nieuwe leden in te vullen; een mailtje naar [email protected] is in principe voldoende, omdat je toch al als oud-lid in de ledenadministratie staat.

 

Ad. F – Zomer Challenge-lidmaatschap

Het Zomer Challenge-lidmaatschap is een compact lidmaatschap waarmee je vrij kunt tennissen of padellen bij TPV De Dassenburcht in de maanden juli, augustus en september.

Dit lidmaatschap is een clublidmaatschap én bondslidmaatschap. Je ontvangt een KNLTB-ledenpas, die je nodig hebt om je baanreserveringen te bevestigen op het digitale afhangbord, de baanverlichting aan en uit te kunnen maken of toegang te krijgen tot de kleed- en toiletruimten wanneer de kantine is gesloten. 

Dit is geen doorlopend lidmaatschap (d.w.z. het eindigt automatisch na het verstrijken van de desbetreffende periode).

Wil je volgend jaar weer dit lidmaatschap afsluiten (of een ander lidmaatschap aanvragen), dan moet je je opnieuw aanmelden. Je hoeft dan niet weer het aanmeldformulier in te vullen; een mailtje naar de ledenadministrateur is in principe voldoende, omdat je toch al als oud-lid in de ledenadministratie staat.

 

Bondslidmaatschap, clublidmaatschap of beide?

Voor het reguliere lidmaatschap, het competitielidmaatschap en het winterlidmaatschap padel betaalt het lid zowel clubcontributie als bondscontributie. De bondscontributie zit in het totaalbedrag dat de vereniging in rekening brengt.

Ben je lid van twee of meer (tennis-/padel)verenigingen, dan betaal je momenteel bij elk van die verenigingen bondscontributie, ook al kun je in principe natuurlijk maar één keer lid zijn van de bond. Omdat TPV De Dassenburcht verplicht is om voor elk bondslid een bedrag af te dragen aan de KNLTB wordt dit doorberekend aan het lid.

Personen met een steunend lidmaatschap of een erelidmaatschap betalen geen bondscontributie en zijn dus geen bondslid, maar alleen clublid.  Zij ontvangen dan ook geen KNLTB-ledenpas. Een erelid dat wel bondslid wil zijn om competitie en toernooien te kunnen spelen, betaalt een bijdrage van € 20,00 en ontvangt wel een ledenpas.

 

Studentenlidmaatschap

TPV De Dassenburcht heeft geen studentenlidmaatschap.

 

Gezinslidmaatschap

TPV De Dassenburcht heeft geen gezinslidmaatschap.

 

Overkoepelend lidmaatschap met Klimmen/Schimmert

Vroeger had TC Hulsberg een overkoepelend lidmaatschap met Klimmen en Schimmert, maar sinds de fusie in 2017 bestaat die regeling niet meer bij TPV De Dassenburcht. Dat betekent dat personen die lid zijn bij TPV De Dassenburcht en TV Klimmen en/of TC de Waterkoel geen structurele korting op hun contributie bij TPV De Dassenburcht ontvangen (maar wel de eenmalige korting voor nieuwe leden als ze een regulier lidmaatschap afsluiten, zie de pagina Contributie).