Algemene ledenvergadering

ALV

Beste leden,

Zet het alvast in je agenda: Op donderdag 11 april 2024 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats in onze kantine.

De uitnodiging, agenda en notulen van de vorige ALV zullen te zijner tijd nog via e-mail worden verspreid.

Aan- en afmelden kan via [email protected]

Met sportieve groet,

Bestuur TPV De Dassenburcht