Algemene ledenvergadering

In het begin van het kalenderjaar, meestal medio februari, wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Het bestuur legt dan onder meer verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorbije jaar. Ook worden er op de ALV besluiten genomen over belangrijke zaken voor het nieuwe jaar, zoals de hoogte van de contributie, voorgenomen investeringen enzovoort.

De uitnodiging, de agenda en alle vergaderstukken worden tijdig via e-mail naar alle leden verstuurd.

Neem bij vragen/opmerkingen met betrekking tot de ALV a.u.b. contact op via [email protected].