Lid worden

Personal information

1/4 Algemeen
2/4 Ervaring
3/4 Soort lidmaatschap
4/4 Ingangsdatum lidmaatschap
LEES DIT EERST:

Via dit formulier vraag je het lidmaatschap bij onze vereniging aan.  Na ontvangst van je gegevens neemt de ledenadministrateur via e-mail contact met je op om je aanmelding compleet te maken.

Minderjarige personen die zich via dit formulier aanmelden, worden verondersteld hiervoor toestemming te hebben verkregen van hun ouder(s), verzorger(s) of voogd.

Dit aanmeldformulier vormt de lidmaatschapsovereenkomst tussen de aangemelde persoon en de vereniging. De lidmaatschapsovereenkomst voor een regulier lidmaatschap en een competitielidmaatschap loopt voor onbepaalde tijd door, tot wederopzegging door het lid (of diens wettelijke vertegenwoordiger).
LET OP: Bij niet-tijdige opzegging van een doorlopend lidmaatschap kunnen kosten in worden rekening gebracht. Lees daarom goed de bepalingen die gelden ten aanzien van het correct beëindigen van het lidmaatschap (zie onder ‘Leden’ > ‘Lidmaatschap opzeggen’)!

Deze lidmaatschapsovereenkomst vormt de rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens door de vereniging. Op deze verwerking is ons privacybeleid van toepassing. Meer daarover lees je onder ‘Leden’ > ‘Gegevensbescherming en privacy’.

Alle leden worden geacht kennis te nemen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het park- en baanreglement van de vereniging en deze in de praktijk ook na te leven. Deze documenten vind je onder ‘Vereniging’.

Heb je vragen of opmerkingen over dit formulier? Of lukt het je niet om dit formulier in te vullen en te versturen? Neem dan gerust contact op via e-mail: [email protected]

Door het aanmeldformulier te versturen, verklaar je het bovenstaande te hebben gelezen.