Padelcompetitie

 

Competitie spelen wordt door zowel spelers als verenigingen als één van de hoogtepunten van het seizoen gezien. Voor spelers betekent competitie spelen een teamprestatie neerzetten, beter worden dankzij onderlinge concurrentie en trainen voor een doel, maar zeker ook gezelligheid en teamgeest. Voor verenigingen is de competitie ook erg belangrijk: allereerst zorgt het voor veel sfeer en gezelligheid op de club, maar daarnaast leidt competitie spelen tot een sterkere binding met de vereniging, wat weer een positief effect heeft op het ledenbehoud.

N.B. Elk regulier lid of competitielid dat padelcompetitie gaat spelen, dient zijn of haar contributie te hebben betaald voordat de competitie van start gaat! Is dat niet gebeurd, dan kan het desbetreffende lid uit het team worden verwijderd!

 

KNLTB Padelcompetitie

Sinds 2022 worden er jaarlijks 4 padelcompetities aangeboden:

 • Voorjaarscompetitie (april/mei)
 • Zomercompetitie (juni/juli)
 • Najaarscompetitie (september/oktober)
 • Wintercompetitie (november/december/januari/februari).

Hierdoor kunnen spelers het hele jaar door wedstrijden spelen, op momenten dat het hun uitkomt. Alle competities worden aangeboden op vrijdag, zaterdag en zondag en bestaan uit 5 speeldagen (m.u.v. de Wintercompetitie die 7 speeldagen beslaat).

Op de website van de KNLTB vind je het competitieaanbod, de speeldatums per competitie en een overzicht van veelgestelde vragen.

 

Aanmelden

Wanneer een inschrijftermijn voor een competitie is geopend, ontvangen leden per e-mail een uitnodiging om zich in te schrijven. De teamcaptain dient vervolgens alle spelers (met volledige naam en bondsnummer) van zijn of haar team en de gewenste speeldag (vrijdag, zaterdag of zondag) tijdig – d.w.z. vóór het verstrijken van de aanmeldtermijn (zoals vermeld in de uitnodiging) – door te geven via [email protected]. De VCL (VerenigingsCompetitieLeider) meldt vervolgens de competitieteams van de vereniging aan bij de KNLTB voor de desbetreffende competitie.

 

Teambijdrage

Elk team dat zich aanmeldt voor padelcompetitie dient een teambijdrage te betalen aan de vereniging (o.a. voor de aanschaf van competitieballen en KNLTB-kosten). De teambijdrage bedraagt € 80 per competitie van 5 speeldagen (voorjaars-, zomer- en najaarscompetitie) en € 110 per competitie van 7 speeldagen (wintercompetitie) en moet zijn betaald voordat de competitie van start gaat. De teamcaptain ontvangt daartoe voorafgaand aan de competitie een betaallink. Teamcaptains kunnen de teambijdrage na betaling uiteraard verrekenen met hun eigen teamleden. 

 

Teamgrootte of individueel opgeven voor competitie

Een team dient uit minimaal 4 spelers te bestaan, maar het is natuurlijk altijd verstandig om meer spelers aan je team toe te voegen in verband met verhinderingen, blessures enzovoort. Zes tot acht spelers in een team blijkt in de praktijk geen overbodige luxe...

Heb je (nog) geen team, dan kun je je ook als individuele speler opgeven. In dat geval kunnen we kijken of we een nieuw team kunnen vormen of dat we je eventueel bij een bestaand team kunnen toevoegen. Wil je je alleen als mogelijke invaller opgeven, dan kan dat ook.

 

Overinschrijving van teams

Het kan voorkomen dat zich meer teams voor een competitie aanmelden dan onze baancapaciteit toelaat. Daarom hebben we via een enquête een aantal scenario's aan onze leden voorgelegd over hoe om te gaan met zo'n situatie. Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2023 bleek dat de meerderheid van de leden had gekozen voor het scenario ‘Teamrecht’, dat daarmee formeel werd aangenomen. Dit scenario wordt hieronder gedefinieerd en toegelicht:

Definitie:

 • een team behoudt zijn recht om voor de volgende competitie ingeschreven te worden (en om competitie te mogen spelen) voor TPV de Dassenburcht wanneer ze aan de voorgaande competitie hebben deelgenomen
 • er wordt gesproken over eenzelfde team of er is sprake van teamrecht wanneer een team zich inschrijft voor de volgende corresponderende competitie met minimaal 75% van het aantal spelers uit het oorspronkelijke team bij inschrijving uit de voorgaande competitie
 • met de voorgaande en volgende competitie wordt bedoeld dat voorjaarscompetitie = voorjaarscompetitie, zomer(avond)competitie = zomer(avond)competitie, najaarscompetitie = najaarscompetitie en wintercompetitie = wintercompetitie
 • het team zal worden ingeschreven in de klasse waar ze in de voorgaande competitie zijn geëindigd (dit kan betekenen klassebehoud, ofwel promotie/degradatie naar een hogere/lagere klasse)

Spelregels:

 • elk team uit de voorgaande competitie krijgt op basis van teamrecht de eerste mogelijkheid (binnen een vooraf vastgestelde termijn) zich in te schrijven voor de corresponderende volgende competitie
 • wanneer een team uit de voorgaande competitie zich binnen de eerste mogelijke inschrijftermijn niet inschrijft (deze termijn zal te allen tijde duidelijk worden vermeld) vervalt het verworven teamrecht!
 • wanneer na de eerste mogelijke inschrijftermijn blijkt dat er ruimte is voor het inschrijven van nieuwe teams, wordt de inschrijving vrijgegeven voor alle leden; hierbij wordt het principe gehanteerd van loting, iedereen krijgt de kans om zich voor de betreffende competitie(dag) in te schrijven en achteraf wordt door loting bepaald welk team daadwerkelijk zal worden ingeschreven
 • in het kader van transparantie is deze loting altijd openbaar en zal vooraf duidelijk gemaakt worden hoe, waar en wanneer deze zal plaatsvinden
 • in alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, zal door de betreffende VerenigingsCompetitieLeider (VCL) een beslissing worden genomen

Mochten er naar aanleiding hiervan nog onduidelijkheden bestaan of mochten er vragen zijn, neem dan contact op via [email protected]

 

Opstellingen en uitslagen invoeren met de KNLTB ClubApp

Elk teamlid kan de opstelling van zijn of haar team invoeren via de KNLTB ClubApp. Dit dient te gebeuren voordat spelers de baan opgaan. Bij het maken van de opstelling moeten spelers op basis van afnemende speelsterkte worden opgesteld.

Alleen de teamcaptain van een thuis spelend team kan na afloop van de speeldag de uitslagen van de door zijn of haar team gespeelde wedstrijden invoeren via de ClubApp. Voorwaarde daarvoor is dan wel dat de teamcaptain op voorhand daartoe gemachtigd is in het systeem. Twijfel je of dat voor jouw team het geval is? Vraag het dan voor de zekerheid na via [email protected].

Is de teamcaptain echter afwezig bij een thuiswedstrijd en/of om een andere reden niet in staat om de uitslagen in te voeren, dan kan ook een andere persoon de uitslagen invoeren, mits hij of zij daartoe vooraf is gemachtigd – dit dient tijdig te worden aangevraagd via [email protected]

 

Vragen over competitiezaken?

Stuur dan een mailtje naar [email protected].