Organisatie

Bij de oprichting van de vereniging is gekozen voor een organisatiestructuur die zeven bestuursleden omvat. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. De vier overige bestuursfuncties worden bekleed door de voorzitters van de desbetreffende commissies.
 
De actuele invulling van de bestuursfuncties en ondersteunende functies is als volgt:
 
Bestuursfuncties Naam Contact
Voorzitter – VACATURE – [email protected]
Penningmeester Hay Hendrikx [email protected]
Secretaris Josine Kurvers [email protected]
Technische commissie (wedstrijdzaken) Mark Brassé, Paul Dobbelsteijn [email protected]
Ontspanningscommissie (recreatieve activiteiten) Birgit Gerads [email protected]
Accommodatie- en parkcommissie – VACATURE – [email protected]
Jeugdcommissie Raymond Scheffers [email protected]
     
Overige commissies/functies Naam Contact
Padelcommissie Bjorn Boumans [email protected]
Sponsorcommissie Hay Hendrikx [email protected]
Ledenadministratie Rob Laumen [email protected]
Vertrouwenspersoon Wim Speth [email protected]
Websitebeheer Roger Janssen, Rob Laumen [email protected]
Afhangbordbeheer Roger Janssen, Rob Laumen [email protected]
Facebook-beheer Rob Laumen [email protected]
Kantinebeheer Frank Luijten [email protected]
     
Trainers
Naam
Contact
Tennis Arnold Santegoeds
[email protected]
Tennis Edgar Simonyan [email protected]
Padel Bjorn Boumans
[email protected]