Uitbreidingsplan padelbanen aangenomen: 2 banen erbij!

05 oktober 2023


(PS De afbeelding bij dit bericht is slechts bedoeld als illustratie en behoort niet tot het ontwerp van de nieuwe banen)

Beste leden,

Op dinsdagavond 3 oktober vond een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaats in de kantine van TPV De Dassenburcht, waarbij het bestuur aangenaam verrast werd door een grote opkomst. Maar liefst 124 leden tekenden de presentielijst en zelfs degenen die niet fysiek aanwezig konden zijn, hadden een krachtig signaal afgegeven door 57 volmachtstemmen te laten gelden. Helaas hadden zich 52 leden afgemeld voor de vergadering.

Op de agenda stond de uitbreiding van onze accommodatie met twee nieuwe padelbanen. Voorzitter Wim Speth lichtte eerst de wenselijkheid van deze uitbreiding voor onze vereniging toe en nam de leden mee in het (jarenlange) proces zoals dat tot dit moment was verlopen. Na beantwoording van diverse vragen die werden gesteld door leden, werden er vervolgens twee belangrijke onderwerpen ter stemming gebracht:

  • Het eerste voorstel betrof de uitbreiding van de faciliteiten met twee nieuwe padelbanen, inclusief de financiering daarvan. Dit voorstel kreeg vrijwel unanieme steun, met slechts één tegenstem en twee leden die zich onthielden van stemming.
  • Het tweede voorstel ging over de verhoging van de contributie voor seizoen 2024, een kwestie die al tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering in maart was besproken. De voorgestelde contributie van 150 euro voor seniorleden van 24 jaar en ouder (plus nog te berekenen aanpassing voor de overige leeftijdscategorieën) kreeg eveneens bijna unanieme goedkeuring, met slechts twee tegenstemmen en drie leden die zich van stemming onthielden.

Als alles volgens plan verloopt, zal TPV De Dassenburcht in januari 2024 over 4 padelbanen kunnen beschikken!

Het bestuur bedankt alle aanwezigen en betrokkenen voor hun input en inspanningen om deze uitbreiding gerealiseerd te krijgen, met een speciaal woord van dank aan Hay Hendrikx en Loek van Lammeren!

Met sportieve groet,

Bestuur TPV De Dassenburcht

Nieuwscategorieën