Gezocht: leden met affiniteit, ervaring en/of enthousiasme voor duurzaamheid

30 mei 2024


Beste leden,

Gezocht: Leden die affiniteit, ervaring en/of enthousiasme hebben om met een compacte groep mensen een werkgroep te formeren die vanuit TPV De Dassenburcht met de verduurzamingsexpert vanuit NOC*NSF en CFP Green Buildings aan de slag gaat om de toekomstbestendigheid van ons park te vergroten. Waarom???

"Koplopers in Duurzaamheid
Wordt jouw club een voorbeeld voor Zuid-Limburg Oost?"

Dat was de kop die in februari stond boven een mail van Rabo Clubsupport aan o.a. onze vereniging. Als vereniging hebben we hierop gereageerd en hebben een ambitie aangegeven om (nog) meer bezig te gaan met toekomstbestendigheid, ook kijkend naar zonnepanelen, verlichting en de energie verbruikt in de kantine en buitenaccommodatie. 

De ledenraad van Rabobank Zuid-Limburg Oost heeft uit alle aanmeldingen drie Koplopers in Duurzaamheid (1 sportclub, 1 cultuurclub, 1 maatschappelijke club) gekozen. Elke club ontvangt een inhoudelijke en financiële ondersteuning ter waarde van maximaal € 25.000 inclusief eventueel verschuldigde belastingen. In ruil daarvoor wordt de club als voorbeeld gebruikt voor andere clubs. Het ondersteunen en begeleiden van de Koplopers in Duurzaamheid doet de coöperatieve Rabobank niet zelf, maar schakelt hiervoor een verduurzamingsexpert in vanuit NOC*NSF en CFP Green Buildings.

INMIDDELS ZIJN WE GEKOZEN TOT KOPLOPER IN DUURZAAMHEID. DAARMEE KOMEN WE IN AANMERKING VOOR DE ONDERSTEUNING VANUIT RABO CLUBSUPPORT, NOC*NSF EN CFP GREEN BUILDINGS.

Voor onze vereniging ligt hier dus een mooie kans om ambities rondom verduurzaming ook uit te gaan werken en vorm te gaan geven. Dat kan het bestuur echter niet alleen, vandaar dat we deze oproep doen aan onze leden. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan even contact op met een van de volgende personen:

Hay Hendrikx (06 51 65 07 22 / [email protected])
Josine Kurvers (06 22 36 99 81 / [email protected])
Wim Speth (06 51 86 52 03 / [email protected])

Bij voorbaat dank!

Met sportieve groet,

Bestuur TPV De Dassenburcht

 

Nieuwscategorieën