Reglement tennislessen en -trainingen zomer 2020

1. Alle trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers. De trainingscursus bestaat uit 14 weken (junioren/senioren).

2. De lessen starten op maandag 30 maart en eindigen op vrijdag 25 september.

3. Er wordt les gegeven op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag; de indeling in groepjes en naar niveau wordt gedaan door de trainers.

4. Indien de trainers het noodzakelijk achten kan er (in overleg met speler) een verandering plaatsvinden in de indeling.

5. Er wordt geen les gegeven op:
- maandag 13 april (Paasmaandag),
- maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei (voorjaarsvakantie),
- 21 en 22 mei (Hemelvaartsdag),
- maandag 1 juni (Pinkstermaandag),
- 13 juli t/m 21 augustus (zomervakantie).
Verdere wijzigingen worden zo vroeg mogelijk door de trainers gecommuniceerd.

6. De indeling en lestijd worden per mail uiterlijk woensdag 25 maart bekend gemaakt.

7. Er worden maximaal 2 “regenlessen” ingehaald. De exacte inhaaldata worden minimaal een week van tevoren doorgegeven. Bij regen kan er in de hal getraind worden. Dit gebeurt in overleg met de groep en de kosten van de baan zijn voor de groep. (€2,00 pp. aub contant betalen aan de trainer)

8. De trainer beoordeelt of de les door gaat. De les gaat altijd door tenzij men afgezegd wordt. Bij het inschrijfformulier dient men het telefoonnummer door te geven waarop men goed bereikbaar is.

9. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.

10. Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid trainer worden altijd ingehaald. De les mag gegeven worden door een vervangende trainer.

11. Het missen van lessen door eigen toedoen is voor eigen rekening. Indien men zich afgemeld heeft, kan de trainer kijken of er een mogelijkheid is in een andere groep om een gemiste les in te halen. Een garantie is dit echter niet.

12. Bij tussentijdse beëindiging van de tennislessen blijft men het lesgeld verschuldigd.

13. In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 4 weken aaneengesloten) worden er zoveel mogelijk lessen aangeboden in andere groepen om lessen in te halen. Dit met een minimum van 50% van de gemiste lessen. Indien deze mogelijkheid er niet is wordt er in overleg gekeken naar een restitutie van het lesgeld; dit met een maximum van 50% van het lesgeld van de gemiste lessen.

14. De trainer is verplicht met goed materiaal en goede inzet de les te verzorgen.